Застрахователната компания „ЗД Евроинс“ АД реализира успешно плановете си за двойно увеличение на капитала до 32,5 млн. лв. и капиталовите показатели на дружеството вече надхвърлят изискваните от евродирективата „Платежоспособност 2“ стойности, съобщават от компанията.

На 30 октомври 2017 г. „ЗД Евроинс“ АД взе решение за увеличение на капитала си от 16,47 млн. лв. на 32,47 млн. лв. чрез издаването на 16 млн. нови акции, всяка с номинална и емисиона стойност 1 лв. Всички нови акции са записани и платени от мажоритарния собственик на дружеството – „Евроинс Иншурънс Груп“ АД (ЕИГ), за което е извършена и необходимата парична вноска в размер на 16 млн. лв.

ЗД Евроинс АД
Последна цена: 1.02 лв.
5IC/EURINS
Актуално към 14:39/12.10.2017 г.

Профил на компаниятаКоментари във форума
Следвай компанията
Обстоятелствата около увеличението на капитала са заявени за вписване в Търговския регистър на 07.12.2017 г. и се очаква да бъдат отразени тази седмица.
С предприетото двойно увеличение на капитала „ЗД Евроинс“ АД вече покрива на 120% ключовия показател за стабилност в застрахователния сектор – капиталовото изискване за платежоспособност (КИП).

С увеличението на капитала на дружеството компанията майка ЕИГ финализира успешно плана си за капитализиране на всички свои дъщерни дружества с цел покриване на изискванията на европейската директива „Платежоспособност 2“.

„С двойното увеличение на капитала дружеството ни осигурява покритие на капиталовите изисквания по „Платежоспособност 2″ в стойности, които надхвърлят значително регламентираните в евродирективата. По този начин „ЗД Евроинс“ АД си осигурява и стабилна основа за здравословен и устойчив растеж“, коментира Йоанна Цонева, изпълнителен директор на „ЗД Евроинс“ АД.

Акциите на дружеството поскъпват с 30,8% от началото на годината и с 12% през последните 12 месеца при пазарна капитализация от 16,799 млн. лв.