“Куалити Транс Брокерс“ ЕООД е лицензиран застрахователен брокер от 2014 г. Ние предлагаме продуктите на утвърдени застрахователни, пенсионноосигурителни и здравноосигурителни компании в България

Нашата цел е да помагаме на застрахованите в развитието и разработването на стратегии за управлние на риска, съответстващи на рисковия портфейл.

Какво предлагаме

  • Стремим се да прдоставим на клиента възможност за избор спрямо неговите интереси, като договаряме оферти с различни застраховатлни компании;
  • Грижим се за предстоящите вноски – лично следим падежите по полиците и уведомяваме клиентите своевремнно;
  • Личен подход към всеки клиент;
  • Пълно съдействие не само при избора на застраховатлен продукт;
  • Може да Ви спестим време и средства – ако ни изберете за Ваш партньор ще Ви помогнем да сключите застраховка при най-добрите условия без да напускате стола си.

Сетртификат

sertificatQB-1

Лиценз

qtblicenz-1

Награди

IMG_0001