Действия при ПТП

При пътно-транспортно произшествие /ПТП/:

 • Запазете спокойствие;
 • В случай на нужда, потърсете медицинска помощ на тел. 112;
 • За да изгасите възникнал пожар, използвайте пожарогасителя в автомобила;
 • Уведомете компетентните органи – МВР, пожарна, др.;
 • Обезопасете мястото на катастрофата със светлоотразителен триъгълник – 30 м зад автомобила в градски условия и 100 м в извънградски условия;
 • Ако има пострадали, не напускайте местопроизшествието;
 • Запишете имената, телефонните номера, номер на застрахователна полица и регистрация на автомобилите на всички участващи в инцидента;
 • Уведомете Застрахователя си във възможно най-кратки срокове, съгласно посочените в договора Ви Общи условия, по възможност, веднага на денонощните телефони.

В случай на ПТП, КАТ задължително посещава мястото, ако:

 • При произшествието има убит или ранен човек;
 • Произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
 • Ако някой от участниците в произшествието се съмнява, че другият участник е под въздействието на алкохол или наркотични вещества или не притежава необходимите права за управление;
 • В произшествието участва МПС, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
 • В произшествието участва МПС с чуждестранна регистрация.

ПТП се документира с двустранен констативен протокол, когато:

 • Няма пострадали лица;
 • В ПТП участват само две превозни средства;
 • Няма увредено друго имущество освен двете МПС;
 • Между участниците в ПТП има съгласие относно обстоятелствата и причините, довели до ПТП;
 • И двамата водачи, участващи в произшествието, не са употребили алкохол или силно упойващи вещества.

Как се попълва двустранно-констативен протокол:

Двустранно-констативният протокол представлява индигиран документ в два екземпляра – по един за всеки от водачите. На гърба на всеки екземпляр са отпечатани указанията за попълване. Следват част от тях:

 • Протоколът се попълва на мястото на произшествието;
 • Трябва задължително да попълните всички реквизити в протокола;
 • Протоколът се попълва четливо, без пропуски, грешки, задрасквания, корекции. Това го прави невалиден. Ако сте допуснали каквато и да е грешка, попълнете нов.
 • Съдържащите се в протокола данни се взимат от полиците по гражданска отговорност на двамата участници и свидетелствата за правоуправление (шофьорската книжка). Двамата участници са длъжни да си ги предоставят.
 • Всеки екземпляр от протокола се подписва и от двамата участници.
 • Всеки участник трябва да има екземпляр от протокола.
 • Ако не изпълните тези свои задължения, застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност”, може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.

След попълването на протокола:

Не по-късно от 7 дни от датата на събитието, пострадалият водач се явява пред застрахователя на виновния водач с автомобила си. Представя му документите на автомобила, свидетелството си за правоуправление, екземпляр от ДКП и попълнен от виновния водач Доклад до застрахователя.

По своя преценка застрахователят може да извика също и виновният водач, заедно с неговия автомобил.

Не забравяйте!

 • От 01.03.2017г. при удостоверяване на събития с ДКП не се уведомява пътна полиция. Внимавайте обаче, ако имате каско. В условията по вашата полица може да се съдържа изрично изискване да уведомите застрахователя си при събитие.
 • Протоколът се попълва в два екземпляра внимателно и коректно. Двамата водачи задължително трябва да положат подписите си.
 • При кражба на МПС – обадете се веднага на денонощните телефони на Вашия застраховател и подайте писмено уведомление до 24 (двадесет и четири) часа от настъпването или узнаването на събитието или до края на първия следващ работен ден, в случай, че срокът изтича в неработен ден.