Финансови рискове

Финансова Отговорност

Обща гражданска отговорност

Финансова Консулатция

Брокерът предлага консултации и посредничество, свързани с намиране и получаване на подходящо потребителско и фирмено кредитиране и/или финансов лизинг, съобразно нуждите на клиента. Това включва:

  • Консултиране на клиента, относно различните варианти на финансиране, които се предлагат от финансовите институции в България;
  • Проучване на различните условия, които се предлагат от финансиращите институции, в настоящия момент на запитването от страна на клиента: финансови параметри /такси, лихви/, обезпечения и допълнителни условия по предложенията за финансиране;
  • Подпомагане на клиента в избора му на най-подходящият за него вариант на финансиране;
  • Преговори от името на клиента с финансовите институции, за получаване на максимално най-изгодните за него условия за финансиране;
  • Консултации при оформяне на набора от необходими документи за разглеждане на съответното финансиране и поддържане на постоянна връзка и консултации с финансиращата институция, от името на клиента, до момента на получаване на одобрение за финансиране.

 

За Контакт:

Невена Русева

Моб.тел.: 089 4 720 928

Адрес: гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе № 36