Застраховка ``Товари по време на превоз``

Застраховка Товари по време на превоз (КАРГО)

Застраховка Отговорност на првозвача – ЧМР

Основната цел на тази застраховка е да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товара погине или бъде увреден по време на на превоз.

Застрахователя изплаща обезщетение за пълната или частична загуба на товара в зависимост от застрахователното събитие и покритите по полицата рискове. Възстановяват се и разходи, извършени с цел спасяване и ограничаване на щетите, както и хонорари за издаване на аварийни протоколи.

Застрахователя предлага два продукта на своите клиенти, в зависимост от териториалните граници на превоза:

 • Застраховка на товари по време на международни превози

 

Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида превоз, началната и крайна дестинации.

Застрахователя предлага застрахователно покритие съгласно основни карго клаузи:

 • Institute Cargo Clauses (A)-1.1.82
 • Institute Cargo Clauses (B)-1.1.82
 • Institute Cargo Clauses (C)-1.1.82
 • Клаузи „Пълно покритие” (А)-1.1.87
 • Клаузи „Ограничено покритие” (В)-1.1.87
 • Клаузи „Минимално покритие” (С)-1.1.87
 • Institute Cargo Clauses (Air)-1.1.82
 • и други

Избраното покритие може да се разшири посредством включване на допълнителни клаузи:

 • Institute Strikes Clauses (Cargo)-1.1.82
 • Institute War Clauses(Cargo) -1.1.82
 • Institute War Clauses (Air Cargo)-1.1.82
 • Institute Strikes Clauses (Air Cargo)-1.1.82
 • InstituteWar and Strikes Clauses -1.1.82
 • Institute Malicious Damage Clause-1/8/82
 • Institute War Clauses(sending by Post) -1.1.82
 • и други

Специални клаузи осигуряват застрахователно покритие при превоз на специфични товари:

 • Institute Frozen Food Clauses(A)-1.1.86
 • Institute Bulk Oil Clauses-1.2.83
 • Institute Commodity Trades Clauses (A)-5.9.83
 • Institute Jute Clauses-1.1.84
 • Institute Natural Rubber Clauses-1.1.84
 • Corn Trade F.P.A. Clauses-1.1.63
 • Institute Timber Trade Federation Clauses-1.4.86
 • Institute Frozen Meat Clauses(A)-1.1.86
 • Institute Frozen Meat Clauses(A) 24 Hours Breakdown-1.1.86
 • Bulk Oil Clauses -(Jan,1962) SP-13C
 • Institute FOSFA Trades Clauses (A)-1/7/85
 • Livestock Clause №1
 • и други
 • Застраховка на товари по време на превоз във вътрешността на Република България

 

Осигуреното от застраховатля покритие е разработено на принципа „покрита е всяка загуба, която не е изрично изключена” за товари, превозвани (по обичаен маршрут и за обичайно време) на територията на Република България, включително товарене в мястото на тръгване и разтоварване в крайно местоназначение.

Не са предмет на стандартното покритие по тази застраховка — живите животни, замразените продукти, скъпоценностите и произведенията на изкуството, които могат да се застраховат при допълнително уговорени условия.