Застраховка Отговорност на превозвача - ЧМР

Застраховка Товари по време на превоз (КАРГО)

Застраховка Отговорност на првозвача – ЧМР

Застрахователя застрахова отговорността на превозвача за загуба или повреда на товара по време на превоз по шосе със собствени и/или наети превозни средства, съгласно разпоредбите на:

 • Конвенцията СМR – при извършването на международни превози;
 • Закона за автомобилните превози – при извършването на превози на територията на България;
 • Законите за автомобилни превози, действащи на територията на отдел­ни европейски страни, в които е разрешено извършването на каботажни превози.

Отговорността на застрахователя за всяко едно застрахователно събитие, независимо дали има един или няколко правоимащи, е ограничена до 8,33 разчетни парични единици (SDR) на килограм бруто тегло на липсващ и/или повреден товар или до стойността на липсващия и/или повреден товар съгласно търговската фактура, което от двете е по-малко.

При определени условия и срещу заплащане на допълни­телна премия застрахователя  може да сключи застраховка за по-висок лимит на отговорност – до 20 евро на килограм бруто тегло на липсващ и/или повреден товар или друг договорен лимит на отговорност, включително изискуем лимит при каботажни превози на територията на ФР Германия.

Застраховатлят възстановява:

 • Разумно извършените разходи за спасяване на товара при пътно-транспортно произшествие;
 • Разходите за претоварване и за складиране на товара за не повече от 48 часа при пътно-транспортно произшест­вие.

Застрахователя предлага допълнителни покрития за:

 • Превоз на употребявани автомобили;
 • Превоз на нови автомобили;
 • Повреда на контейнер и контейнерно оборудване, причинени от пътно-транспортно произшествие и/или пожар;
 • Превоз на товари с ремаркета и полуремаркета, собственост на трети лица;
 • Повреди на ремаркета, собственост на трети лица,  причинени от пътно-транспортно произшествие и/или пожар;
 • Превоз на извънгабаритни товари;
 • Превоз на товари с хладилно превозно средство.

Застрахователното покритие може да бъде за период от 1 (една) година, за по-кратък период или за конкретен превоз.