Помощ при пътуване в чужбина

Застраховка Злополука

Пенсионно Осигуряване

Застраховка Живот

Застраховка Здравно Осигуряване

Други Застраховки

Застраховка ``Помощ при пътуване в чужбина”

Застраховки „Помощ при пътуване” осигуряват необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престоя ни в чужбина.

Застраховка за български и чуждестранни граждани, пътуващи в чужбина, за направените от тях в спешни случаи и пo медицинско предписание, разноски за ЗЛОПОЛУКА u ВНЕЗАПНО ЗАБОЛЯВАНЕ.

Предназначена е за:

 • Туристически  и бизнес пътувания  – за лица на възраст до 75 г.
 • Работа и обучение в чужбина (стаж, бригада, сезонна работа, международни шофьори) – за лица на възраст до 63 г.

Застраховката може да се сключи за срок до една година, при условие, че еднократният престой в чужбина не надвишава 92 последователни дни.

 Валидна е за чужбина:

 • за Европа или
 • за целия свят.

Застрахователят осигурява помощ на Застрахования посредством асистанс компания.. Обслужването е на български език!

Застрахователни покрития

Медицински разноски при пътуване в чужбина

 • Медицински, хирургични, фармацевтични u болнични разноски
 • Разноските за болнично лечение дo 15 дни
 • Разходи за медицински транспорт u репатриране
 • Репатриране на тленни останки
  Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ  е дo размера на избрания от клиента застрахователен лимит.
  За застрахователни събития, настъпили на територията на САЩ и Канада, застрахованият покрива за собствена сметка 100 евро от общия размер на извършените медицински разходи
 • Спешно зъболечение  –  разноски до 250 евро
 • Адвокатска защита  – разноски до 900 евро.

 Злополука за чужбина

 • трайно намалена работоспособност
 • смърт в резултат на злополука.

Изплаща се застрахователно обезщетение до размера на застрахователната сума, посочена в полицата.

Застрахователната сума и за двете групи рискове е по избор на клиента – от 2 000 евро до 25 000 евро.
При избор на двете покрития клиентите получават намаление 50% от цената за застраховка „Злополука за чужбина“.