Помощ при пътуване в чужбина

Застраховка Злополука

Пенсионно Осигуряване

Застраховка Живот

Застраховка Здравно Осигуряване

Други Застраховки

Застраховка Злополука

 1. Застраховката е предназначена за застраховане на български и чуждестранни лица. Могат да бъдат сключени индивидуална застраховка, застраховка за членове на семейство/домакинство или застраховка за група лица.
 2. Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”. Покритието е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.
 3. Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с основното покритие, Булстрад Виена Иншурънс Груп ще изплати застрахователна сума и по допълнителните покрития за:
  Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
  • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар;
  • Дневни пари за болничен престой;
  • Действително извършените разходи за издирване и спасяване на Застрахования;
  • Действително извършените разходи за медицински транспорт на Застрахования;
  • Действително извършените разходи за репатриране на тленните останки на Застрахования;
  • Действително извършени погребални разноски за погребението на тленните останки на Застрахования. За това покритие не подлежат на застраховане чуждестранни граждани.
 4. Допълнителните покрития са валидни 24 часа в денонощието, само за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.