Гражданска Отговорност

Автокаско

Автоасистънс

Автоасистанс

Помощ при пътуване – Автоасистанс

Застраховката Ви осигурява денонощна техническа помощ в случай, че автомобилът, който шофирате е аварирал, а при необходимост и медицинска помощ на пътниците в него. След позвъняване на телефонния номер на Асистанс центъра, указан в застрахователната полица, се осигурява специализиран автомобил тип „Пътна помощ” до мястото на аварията.

Според териториалното си покритие, застраховката „Автоасистанс” е решена в следните два основни варианта:

Автоасистанс за България

Покритие на застраховката:

 • транспортиране до Център за спешна медицинска помощ след претърпяно ПТП
 • специализиран транспорт до дома (ако е необходимо) след приключване на лечението
 • транспортиране на всички пътници в автомобила от мястото на ПТП до най-близкото населено място, от където може да се извърши връщането им до дома с обществен транспорт
 • в зависимост от конкретния случай, се резервира и заплаща хотел до лимита, посочен в застрахователната полица
 • организират се и се заплащат разходите по осигуряване на техническа помощ в случай, че автомобилът не е в движение поради ПТП или повреда по време на път
 • ако ремонтът не може да бъде извършен на място, автомобила се транспортира до най-близкия сервиз.

 

Обхват на застраховката:

Застраховката Помощ при пътуване за България – Автоасистанс се предлага в два варианта:

Първият обхваща територията на цялата страна с изключение на населеното място по местодомуване на автомобила, посочено в полицата.

Вторият вариант е с разширено териториално покритие, включващо и  територията на местодомуване на автомобила до осигуряване на техническа помощ и транспортиране на МПС до най-близкия автосервиз

 

Сключвайки застраховката „Автоасистанс” Вие получавате:

 

 • спокойствие с денонощна техническа помощ 365 дни в годината
 • спестени разходи за транспортиране на пътниците и автомобила
 • своевременна реакция от специализиран автомобили в цялата страна
 • сигурност при нужда от неотложна медицинска помощ
 • удобство, изразено в хотелско настаняване, паркинг, резервен водач при необходимост

 

Автоасистанс за Чужбина

Покритие на застраховката:

 • ремонт на автомобила на място и заплащане на разходите за него до лимита, посочен в полицата
 • транспосртиране на автомобила до най-близкия сервиз, в случай, че ремонтът не може да бъде извършен на място
 • осигуряване на хотел и заплащане на разходите за него в случай, че ремонтът на автомобила не може да бъде извършен веднага
 • заплащане на разходите за паркинг на неизправния автомобил за срок, не по-дълъг от 3 дни и до лимита, посочен в полицата
 • ако автомобилът не подлежи на ремонт или ремонтът е икономически нецелесъобразен, се организират и залащат разходите за бракуване на автомобила в съответната държава, както и завръщането на водача и пътниците в автомобила до България
 • ако водачът претърпи телесни увреждания или болест и не е в състояние да управлява автомобила, и никой от пътниците не е правоспособен водач, се осигурява транспортирането им до България или транспортирането на лице посочено от водача, което да ги прибере с автомобила

 

Срокът на застраховката е една година, но се предлага и в краткосрочен вариант.